Firma alustamise stardipakett

Tähe Raamatupidamisbüroo pakub alustava ettevõtte raamatupidamisteenuse paketti, mis hõlmab abi ettevõtte asutamisel, raamatupidamisarvestuse sisseseadmist, kontoplaani koostamist vastavalt ettevõtte spetsiifikale, palga –ja personaliarvestuse sisseseadmise toiminguid. Samuti sisaldab stardipakett riikliku ning ettevõtjale mõeldud aruandlust ning lisaaruandlust koos analüüsiga ettevõtte juhile.

Alustava ettevõtte raamatupidamise pakett sisaldab:

 • Raamatupidamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine ja kontoplaani loomine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Üldine raamatupidamise korraldamine
 • Dokumentide kontroll ja töötlemine
 • Põhivarade arvestus
 • Palgaarvestus
 • Palga- ja puhkusearvestus
 • Aruandlus
 • Käibemaksudeklaratsioon
 • Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon
 • Bilanss
 • Kasumiaruanne
 • Rahavoogude aruanne
 • Müügireskontro
 • Ostureskontro
 • Aruandlus ettevõtjale koos analüüsiga
 • Konsultatsioon
 • Konsultatsioon kuni üks (1) tundi kuus

Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik:

 • Kliendilt – Vajalike juurdepääsude tagamine Maksu- ja Tolliametisse deklaratsioonide tegemiseks, eesti.ee portaalis e-teenuste juurdepääsu tagamine haiguslehtede ja erinevate taotluste edastamiseks ja pangakontole nn raamatupidaja juurdepääs väljavõtete saamiseks ning maksekorralduste esitamiseks.
 • Tähe Raamatupidamisbüroo poolt – Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik sõlmida Raamatupidamisteenuse osutamise leping , milles on täpselt määratletud poolte õigused ja kohustused ning erinevate tegevuste tähtajad.

Firma alustamise stardipaketi  tingimustele vastava teenuse hind on kolmeks kuuks hinnaga 1 kuu = 50 eur+km (miinimumtasu)

Küsi rohkem infot!

Nimi(Nõutud)
Consent(Nõutud)