Raamatupidamine

Kas raamatupidamine ettevõtluses on vajalik? Niikaua, kuni ettevõtte toode müüb hästi, hind on optimaalne ja konkurentsieelis on olemas, ei mõtle enamus ettevõtete juhte raamatupidamisele. Ühel hetkel aga võib juhtuda, et Sa enam ei saa aru kuhu raha kaob , või on vaja pangast laenu ja pank nõuab korralikke finantsaruandeid, või maksuamet soovib kontrolli käigus koondväljavõtteid, või oled Sa lihtsalt ratsionaalne inimene ja leiad, et saad oma aega kasulikumalt rakendada.

Ettevõte, kes pole raamatupidamist millekski pidanud ei saa loota pikaajalisele ja pidevale edule.

Kolm põhjust, miks korralik raamatupidamine on vajalik igas ettevõttes:

 • Alati on olemas ülevaade ettevõtte varadest, kohustustest, tulude- ja kulude struktuurist. Võrreldes neid näitajaid sama tööstusharu statistiliste näitajatega (tänaseks on Eesti Statistikaametil päris korralik statistika tööstusharude kohta) on võimalik kindlaks teha oma ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed.
 • Hea arvestussüsteem võimaldab igal hetkel koostada ettevõtte bilansi ja kasumiaruande ning edukalt prognoosida tulevasi rahavooge, mis on ettevõtte jaoks üks tähtsamaid arvestusvaldkondi.
 • Maksude minimieerimisel on väga tähtis tehingute vormistamine ja korrektsete dokumentide olemasolu.

Kellele ja miks on vaja raamatupidamist?

Kõige esimene vastus – seda nõuab seadus.
Paljudel juhtudel ongi ettevõtte juhid seisukohal, et raamatupidamine on vaid kohustus ja raamatupidaja töö on hoida paberimajandus korras, esitada nõutud deklaratsioonid ning maksta õigel ajal maksud.

Kui ettevõtte juhtkond näeb ettevõtet kui terviklikku organismi ja kui on soov olla pikaajaliselt edukas, siis korras raamatupidamine on kindlasti üks edu alustaladest. Õige ja õiglane pilt ettevõtte majandustulemusest annab võimaluse analüüsida vigu, näha ettevõtte tugevaid külgi, leida uusi lahendusi ja sealjuures vältida valesid otsuseid.

Raamatupidamisega pole ettevõttes seotud mitte ainult raamatupidaja. Raamatupidaja on pigem ettevõtte üks lüli, kes paneb kirja kõik reaalsed tehingud, faktid ja seob need üheks terviklikuks pildiks ettevõtte majandamisest numbrite keeles. Raamatupidaja on kui kroonika kirjutaja ettevõtte tegevusest.

Seega, on raamatupidamine väga vajalik ka ettevõtte juhtkonnale. Raamatupidamist võib teostada kas juhtkond ise, raamatupidaja või raamatupidamisteenust osutav ettevõtte :oluline on, et seda teostavad kompetentsed isikud. Kui ettevõtte juhtkond saab informatsiooni ettevõtte majandustulemustest ning võib olla kindel, et raamatupidamis- ja maksude arvestus on korras, jääb juhtkonnal oluliselt rohkem aega ja energiat äritegevuseks, juhtimiseks ning ettevõtte arendamiseks.

Kuidas toimib raamatupidamisteenus?

Büroo ja teenindatava firma (partneri) vahel sõlmitakse leping, milles fikseeritakse Tellija (ettevõtja) ja Täitja (raamatupidamisfirma) õigused ja kohustused.

Vastavalt Sinu vajadusele või dokumentatsiooni mahust kogume dokumentatsiooni kas kord kuus või iganädalaselt. Meie peame raamatupidamisarvestust, koostame vajalikud lepingud, edastame aruanded ja ülevaated, teatame õigeaegselt maksmisele kuuluvate maksude summad, konsulteerime ja nõustame.

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 • Toimiva raamatupidamissüsteemi loomist ja toimimist
 • raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani väljatöötamine
 • algdokumentide kontrolli ja töötlemist
 • majandustehingute kajastamist raamatupidamisregistritesm
 • aksuaruandlust ( käibedeklaratsioonide, sotsiaal-, tulumaksu-, töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksete deklaratsioonide koostamine ja esitamine)
 • muude aruannete koostamist vastavalt kliendi soovile
 • kasumiaruande ja bilansi koostamist
 • majandusaastaaruande koostamist
 • statistiliste aruannete koostamist
 • raamatupidamis- ja maksualaseid konsultatsioone
 • lepingute koostamist
 • müügiarvete koostamist
 • pangaülekannete teostamist (vajadusel).
 • laoarvestust
 • maksude arvestust
 • põhivaraarvestust

Muud raamatupidamisteenused (ühekordse iseloomuga)

 • varasemate perioodide korrastamine
 • raamatupidamise taastamine
 • kliendi esindamine Maksuametis
 • käibemaksukohustuslaseks registreerimine
 • arhiveerimine

Küsi parimat pakkumist raamatupidamis teenusele!

Nimi(Nõutud)
Consent(Nõutud)