Пакет для начинающей фирмы

Tähe Raamatupidamisbüroo

pakub alustava ettevõtte raamatupidamisteenuse paketti, mis hõlmab abi ettevõtte asutamisel, raamatupidamisarvestuse sisseseadmist, kontoplaani koostamist vastavalt ettevõtte spetsiifikale, palga –ja personaliarvestuse sisseseadmise toiminguid. Samuti sisaldab stardipakett riikliku ning ettevõtjale mõeldud aruandlust ning lisaaruandlust koos analüüsiga ettevõtte juhile.
Alustava ettevõtte raamatupidamise pakett sisaldab:

Raamatupidamine
Raamatupidamise sisseseadmine ja kontoplaani loomine
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
Üldine raamatupidamise korraldamine
Dokumentide kontroll ja töötlemine
Põhivarade arvestus
Palgaarvestus
Palga- ja puhkusearvestus
Aruandlus
Käibemaksudeklaratsioon

Tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon
Bilanss
Kasumiaruanne
Rahavoogude aruanne
Müügireskontro
Ostureskontro
Aruandlus ettevõtjale koos analüüsiga
Konsultatsioon
Konsultatsioon kuni üks (1) tundi kuus

Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik:

Kliendilt — Vajalike juurdepääsude tagamine Maksu- ja Tolliametisse deklaratsioonide tegemiseks, eesti.ee portaalis e-teenuste juurdepääsu tagamine haiguslehtede ja erinevate taotluste edastamiseks ja pangakontole nn raamatupidaja juurdepääs väljavõtete saamiseks ning maksekorralduste esitamiseks.
Tähe Raamatupidamisbüroo poolt — Raamatupidamisteenuse alustamiseks on vajalik sõlmida Raamatupidamisteenuse osutamise leping , milles on täpselt määratletud poolte õigused ja kohustused ning erinevate tegevuste tähtajad.

Firma alustamise stardipaketi  tingimustele vastava teenuse hind on kolmeks kuuks hinnaga 1 kuu = 50 eur+km (miinimumtasu)

Запросите дополнительную информацию!

ИмяОбязательный
ConsentОбязательный