Бухгалтерия

Kas raamatupidamine ettevõtluses on vajalik? Niikaua, kuni ettevõtte toode müüb hästi, hind on optimaalne ja konkurentsieelis on olemas, ei mõtle enamus ettevõtete juhte raamatupidamisele. Ühel hetkel aga võib juhtuda, et Sa enam ei saa aru kuhu raha kaob , või on vaja pangast laenu ja pank nõuab korralikke finantsaruandeid, või maksuamet soovib kontrolli käigus koondväljavõtteid, või oled Sa lihtsalt ratsionaalne inimene ja leiad, et saad oma aega kasulikumalt rakendada.

Ettevõte, kes pole raamatupidamist millekski pidanud ei saa loota pikaajalisele ja pidevale edule.

Kolm põhjust, miks korralik raamatupidamine on vajalik igas ettevõttes:

 • Alati on olemas ülevaade ettevõtte varadest, kohustustest, tulude- ja kulude struktuurist. Võrreldes neid näitajaid sama tööstusharu statistiliste näitajatega (tänaseks on Eesti Statistikaametil päris korralik statistika tööstusharude kohta) on võimalik kindlaks teha oma ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed.
 • Hea arvestussüsteem võimaldab igal hetkel koostada ettevõtte bilansi ja kasumiaruande ning edukalt prognoosida tulevasi rahavooge, mis on ettevõtte jaoks üks tähtsamaid arvestusvaldkondi.
 • Maksude minimieerimisel on väga tähtis tehingute vormistamine ja korrektsete dokumentide olemasolu.

Kellele ja miks on vaja raamatupidamist?

Kõige esimene vastus – seda nõuab seadus.
Paljudel juhtudel ongi ettevõtte juhid seisukohal, et raamatupidamine on vaid kohustus ja raamatupidaja töö on hoida paberimajandus korras, esitada nõutud deklaratsioonid ning maksta õigel ajal maksud.

Kui ettevõtte juhtkond näeb ettevõtet kui terviklikku organismi ja kui on soov olla pikaajaliselt edukas, siis korras raamatupidamine on kindlasti üks edu alustaladest. Õige ja õiglane pilt ettevõtte majandustulemusest annab võimaluse analüüsida vigu, näha ettevõtte tugevaid külgi, leida uusi lahendusi ja sealjuures vältida valesid otsuseid.

Raamatupidamisega pole ettevõttes seotud mitte ainult raamatupidaja. Raamatupidaja on pigem ettevõtte üks lüli, kes paneb kirja kõik reaalsed tehingud, faktid ja seob need üheks terviklikuks pildiks ettevõtte majandamisest numbrite keeles. Raamatupidaja on kui kroonika kirjutaja ettevõtte tegevusest.

Seega, on raamatupidamine väga vajalik ka ettevõtte juhtkonnale. Raamatupidamist võib teostada kas juhtkond ise, raamatupidaja või raamatupidamisteenust osutav ettevõtte :oluline on, et seda teostavad kompetentsed isikud. Kui ettevõtte juhtkond saab informatsiooni ettevõtte majandustulemustest ning võib olla kindel, et raamatupidamis- ja maksude arvestus on korras, jääb juhtkonnal oluliselt rohkem aega ja energiat äritegevuseks, juhtimiseks ning ettevõtte arendamiseks.

Как происходит предоставление бухгалтерских услуг?

Между бюро и обслуживаемой компанией (партнером) заключаются договора, в которых фиксируются права и обязанности заказчика (предприниматель) и подрядчика (бухгалтерское бюро). В соответствии с Вашими потребностями  и объемом документации, мы будем собирать документы ежемесячно или еженедельно.

Мы ведём бухгалтерский учёт, составляем необходимые договора и обзоры, своевременно сообщаем о подлежащих выплате суммах налогов, консультируем и советуем.

Бухгалтерские услуги включают в себя:

 • В том числе создание и функционирование работающей системы бухгалтерии
 • Разработка внутренних правил и плана счетов бухгалтерии;
 • Проверка и обработка первичных документов;
 • Отражение финансовых операций в бухгалтерском регистре;
 • Учет основных активов;
 • Складской учет
 • Налоговый учет
 • Налоговая отчетность (Составление и подача деклараций по НДС, деклараций по выплатам социального и подоходного налога, по выплатам страховки по обязательной накопительной пенсии и безработицы)
 • Составление других отчетов в соответствии с пожеланиями клиента
 • Составление баланса и отчет о прибыли
 • Составление годового отчета
 • Составление статистических отчетов
 • Бухгалтерские консультации
 • Составление договоров
 • Составление счетов продаж
 • Выполнение банковских переводов (при необходимости)

Прочие услуги бухгалтерского учета (одноразовые)

 • Упорядочение предыдущих периодов
 • Восстановление бухгалтерии
 • Составление годовых отчетов
 • Представление интересов клиента в Налоговом департаменте
 • НДС-регистрации
 • Архивирование
 • Составление договоров и прочих документов.

Спрашивайте лучшее предложение по услуге бухгалтерии!

ИмяОбязательный
ConsentОбязательный